» Majik ak Astwonomi » Senbolis ak siyifikasyon nimewo 144 ak 1444 - mesaj arive Nouvo Latè a.

Senbolis ak siyifikasyon nimewo 144 ak 1444 - mesaj arive Nouvo Latè a.

Zanj yo disponib pou nenpòt moun ki chèche èd yo. Yo kominike avèk nou atravè rèv, panse, imaj ak lòt moun. Nimewo yo ki souvan parèt devan nou yo tou gen gwo enpòtans nan kominike avèk yo. Ann gade nan senbolis ak siyifikasyon nimewo 144 ak 1444 yo, ki prefigure vini Nouvo Latè a.

Poukisa zanj yo kominike avèk nou atravè nimewo? Yo se èt vibrasyon wo ki ka sèlman kominike avèk nou atravè lespri a. Li se nimewo yo ki gen yon nati vibrasyon ki sanble ak frekans nan zanj yo. Siyifikasyon debaz nimewo endividyèl yo deja disponib piblikman. Tcheke atik la:

Konnen ke zanj yo swete w pi gwo byen, yo kominike nan enèji lanmou ak ofrann yo asire w ap amelyore lavi w. Ou ka mande èd tèt ou tou, poze yo kesyon epi tann repons yo avèk pasyans. Nan atik sa a, mwen pral konsantre sou nimewo ki trè enpòtan 144 ak 1444, ki long ak nan divès sous, ki gen rapò ak pwofesi ekstraòdinè.

Senbolis ak siyifikasyon nimewo 144 ak 1444 - mesaj arive Nouvo Latè a.

Sous: pixabay.com

Senbolis nimewo 144 ak 1444.

Èske w se youn nan moun ki nan limyè a ki gen sò yo revele nan senbòl yo repete nan nimewo 144 ak 1444? Si wi, chèche konnen ki misyon w ye.

Nimewo sa yo kache pouvwa nimewo 1 ak 4 yo.

Youn nan pote vibrasyon nan yon nouvo kòmansman, kreyasyon ak motivasyon pou aksyon. Aparans li ka endike yon chanjman pou pi bon an, ke tan an aji se kounye a, paske nan moman sa a ou gen pi gwo fòs, entwisyon, andirans ak fòs simonte tout obstak ak reyalize objektif ou gen entansyon. Li fè nou sonje tou pouvwa panse nou yo ak koneksyon yo nan kreyasyon reyalite a. Li ankouraje panse pozitif, abandone laperèz ak laperèz, gade nan dezi entim nan kè a, paske yo ka manifeste tèt yo nan lavi nou. Angel nimewo en raple ou fè tèt ou konfyans ak fòs cosmic nan linivè a san ezitasyon.

Vibration 4, nan lòt men an, pote enèji nan sekirite ak yon lòt ankourajman aji, paske zanj lan konnen ke ou deja gen tout sa ou bezwen aplike menm pwojè ki pi nana. Nimewo kat la tou senbolize pouvwa kat eleman yo: dife, dlo, lè ak latè. Sa fè ou sonje ke zanj yo a jete ou, pare pou ede, ou jis bezwen mande yo pou yon allusion oswa mande pou kèk lòt fòm èd.

An vire, nimewo 44 la senbolize gwo sipò ak lanmou nan men zanmi zanj nou yo. Aparans li nan espas ou a se yon siy ke chak demann ou pou èd kounye a pral rive vre nan pa gen tan. Fòs Angelic pral ede w retire tout obstak sou wout la nan misyon w.

Avèk nimewo 444 la ki repete, ou kapab asire w ke ou sou chemen dwat la epi w ap aji an akò ak pi wo plan nanm ou a. Ou gen tou sipò zanj toutotou, lanmou yo, lapè san limit ak Limyè.

Kidonk, nimewo 1444 la se vibrasyon miltip mesaj sa yo. Lè w wè l, w ap envite w louvri pou gidans zanj lan, koule yon gwo vag lanmou ak Limyè, lapè ak abondans. Ou pral resevwa tout sa ou bezwen pou akonpli misyon ki pi wo nan kè a. Atravè nimewo sa a, zanj yo ap mande w pou w sispann enkyete w pou lajan e pou w sispann mete aksan sou pwoblèm ki parèt paske w ap resevwa tout sipò w bezwen epi simonte tout obstak yo. Ou jis bezwen fè konfyans konsèy enteryè ou ak èd nan linivè a. Konfyans se kle nan siksè!

Ann retounen nan nimewo 144 la, ki gen gwo siyifikasyon biblik. Mwen konekte ak pwofesi St. Jan gen anviwon 144 moun chwazi yo, sa yo rele sele yo, ki pral sètènman sove epi ki pral egzanp sentete pou lòt moun, ak arive 000 mesaje limyè ki dekri nan liv Revelasyon an, ki moun ki pral simonte fènwa a. Fòs, ki vle fini mond lan. Pifò nan mesaje limyè yo deja sou plan fizik la epi yo ap prepare pou akonpli desten diven yo sou Latè. Moun ki rele pou sove planèt la tou dousman vin aktif e yo dwe aksepte misyon yo, se pou misyon sa a yo te vin sou latè. Se konsa, si ou wè yon sekans repete nan nimewo 144 ak 000, mande zanj yo sou misyon ou nan lavi a epi mande pou gidans nan men nenpòt èt vibrasyon segondè ki janti avèk ou.nouvo latè

Nou konnen tou apati konesans ak transmisyon divès kalite ki soti nan èt pi wo yo ke sa yo se nimewo ki gen pi wo vibrasyon dimansyon sou ki Nouvo Latè a pral bati. Malgre lefèt ke nou ap pale de espirityalite, tout lwa cosmic yo reflete nan matematik. Mond nou an te bati sou fondasyon matematik, men sa yo te fondasyon yon dimansyon ki pi ba. Pandan ke sou plan fizik la nou ka rete nan yon mond ki pi ba Vibration, nou deja kòmanse santi, omwen kèk nan nou, vibrasyon yo nan Monn Nouvo a.

Nan yon mond ki gen gwo vibre, libète, sante, renmen, limyè ak abondans pral vin pen chak jou. Talè oswa pita, nou pral libere nan pwogram yo nan aje, santiman nan enpotans fizik, feblès, ak kò nou yo pral vin transmetè diven nan pi wo vibrasyon. Nan fiti prè, nou ka atann tou enspirasyon ak enfòmasyon sou nouvo teknoloji ki pral ede nou tou pran swen kò nou pou li rete san maladi ak restriksyon pou pi lontan. Moman sa a ap apwoche, Nouvo Planèt la pral bati ansanm ak lòt èt ki, nan bon moman, pral rele moun yo chwazi nan sèvis epi devlope pi gwo potansyèl yo.

Pwofesi Lightworkers ak Koneksyon li ak Nimewo 1440 ak 144

Kenbe je ou, zòrèy ou ak kè ouvè.

Arunika