Ti Mouton

ti mouton: yon senbòl Kris la kòm ti mouton Pak la, osi byen ke yon senbòl pou kretyen (piske Kris la se bèje nou an, epi yo te di Pyè manje mouton li yo). Ti Mouton an se tou yon senbòl Saint Agnes (ki gen fèt la tonbe sou 21 janvye), jenn fi mati legliz la byen bonè.