Pigeon

Pijon: senbòl Sentespri a epi yo itilize, an patikilye, nan imaj yo nan batèm Seyè nou an ak Pannkòt. Li senbolize tou liberasyon nanm nan nan lanmò epi li itilize pou sonje pijon Noye, ki pote espwa a.